ภาคีเครือข่าย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Send Us A Message

MOCมจรกับสอศ.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content