ประชุมวิทยากรเตรียมแผนการสอน

หลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการอสนโรงเรียนวิถีพุทธ

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Send Us A Message

ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการอสนโรงเรียนวิถีพุทธ

Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content