ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการอสนโรงเรียนวิถีพุทธ

จำนวนคนดู : 211 ประชุมวิทยากรเตรียมแผนการสอน หลักสูตรยุ […]

ประชุมวิทยากรเตรียมแผนการสอน

หลักสูตรยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการอสนโรงเรียนวิถีพุทธ

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

แชร์ข่าว:

สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕

Scroll to Top
Skip to content