หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒

จำนวนคนดู : 228 หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒน […]

หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒

 

ประชุมคณะกรรมการวิทยากร หลักสูตรอบรม “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒

โดยมี ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับผิดชอบดำเนินการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร อ.วังน้อย จจ.พระนครศรีอยุธยา

  

แชร์ข่าว:

สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕

Scroll to Top
Skip to content