หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒

หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒

 

ประชุมคณะกรรมการวิทยากร หลักสูตรอบรม “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒

โดยมี ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับผิดชอบดำเนินการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร อ.วังน้อย จจ.พระนครศรีอยุธยา

  

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top