หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒

 

ประชุมคณะกรรมการวิทยากร หลักสูตรอบรม “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒

โดยมี ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับผิดชอบดำเนินการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร อ.วังน้อย จจ.พระนครศรีอยุธยา

  

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Send Us A Message

หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนวิถีพุทธ” รุ่นที่ ๒

Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content