การประชุมประจำเดือน สำนักงานพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 1/2566

การประชุมประจำเดือน สำนักงานพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลส 13.00 น.พระเดชพระคุณพระศรีธรรมภาณี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม เป็นองค์ประธาน การประชุมประจำเดือน สำนักงานพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share the Post:

Related Posts

Scroll to Top