พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

จำนวนคนดู : 203 พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 พระศร […]

พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

พระศรีธรรมภาณี ประธานเปิดสอบธรรมศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 พระศรีธรรมภาณี, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม เป็นประธานในการดำเนินการเปิดสอบธรรมศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ที่สมัครเข้ารับการสอบในนามสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส

พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 นี้ จัดขึ้นโดย แม่กองบาลีสนามหลวง ประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของคณะสงฆ์ เป็นการตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้งในด้านศึกษาสงเคราะห์ และด้านเผยแผ่ และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

แชร์ข่าว:

สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕

Scroll to Top
Skip to content