ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 รอบเอกสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร ร่วมกับ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

Scroll to Top