ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ รอบเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วิถีพุทธ

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 รอบเอกสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร ร่วมกับ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

Share:

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Send Us A Message

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๔ รอบเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5

ประกาศสำนักงานพระสอนศีลธรรม เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 5 รอบเอกสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มจร ร่วมกับ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

Share the Post:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top
Skip to content