ประกาศผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนพระสอนศีลธรรม

จำนวนคนดู : 633 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบี […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนพระสอนศีลธรรม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

แชร์ข่าว:

สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕

Scroll to Top
Skip to content