คณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

คณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุท

คณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุท

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมคณะกรรมการผู้ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

แชร์ข่าว:

สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕

Scroll to Top
Skip to content