กิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

krupra

จำนวนคนดู : 298 บรรยายธรรมพิเศษเรื่อง “แนวทางการจ […]

บรรยายธรรมพิเศษเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ” จากพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในโครงการกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับ ผู้บริหาร ครู สถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ภาคกลาง

krupra-news (2)

krupra-news (3)

krupra-news (1)

แชร์ข่าว:

สมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๑๕

Scroll to Top
Skip to content